Sídlo firmy Gardenline

rekonstrukce bývalého zemědělského objektu na sídlo firmy

Areál bývalé zemědělské usedlosti pro chov krav leží na okraji obce Miřejovice. Objekt se má stát kromě administrativního, technického a skladového zázemí firmy i novým reprezentačním sídlem.

Přistavovaná novostavba administrativy je prodloužením hlavního objektu kravína. Od původních částí se však odlišuje opláštěním – jak šikmé, tak svislé plochy fasády. Tyto plochy navrhujeme nechat porůst zelenou vegetací. Navrhovaná „zelená fasáda“ může evokovat hlavní činnost firmy – realizace zahrad, ale rovněž je odkazem na logotyp firmy Gardenline.

Prostor schodiště je výrazným prvkem s netypickým členěním prosklenými plochami, zakusuje se ze severní strany a prorůstá přes celou výšku domu. Schodiště je navíc zvýrazněno použitím pohledového betonu kontrastujícího se zelenou plochou nové přístavby administrativní části.

Hlavní vstupem do interiéru objektu se dostaneme do proskleného vestibulu, ze kterého je vstup do provozní části se zázemím pro zaměstnance a kancelářemi pro stavbyvedoucí. Interiéry obou reprezentačních podlaží jsou pojaty jako otevřené a vzdušné. Hygienické a technické zázemí s kuchyňkou a archiv jsou soustředěny do jedné „kapsle“, která tvoří hlavní prostorový prvek v interiéru každého podlaží.

Klient

  • Gardenline s. r. o.

Stupeň

  • 2010 studie