RD Bílé Předměstí

rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Pardubicích

Jedná se o jednopodlažní dům částečně podsklepený s obytným podkrovím. Stávající objekt rodinného domu ze 30. let minulého století byl velmi razantně rekonstruován v 70. letech (změna oken, fasády, severozápadní nástavba,… ).

Rovněž byla k domu přistavena hmota garáže spolu s rozšířením obytné části směrem jižním do zahrady. Střecha nástavby byla využívána jako terasa. Do současné doby byl objekt obydlen a plně využíván, nicméně některé konstrukce a instalace už jeví známku stárnutí. Paradoxně nejvíce je poškozena přístavba ze 70. let. Studie řeší rekonstrukci domu včetně přístavby.

Koncept

Naší snahou bylo vytvořit kontrast mezi starým a novým. Vrátit starému domu eleganci a romantiku doby svého vzniku a využít přístavby ze 70. let. Jasně ji objemově definovat a dát jí novou, současnou tvář, která bude starému domu spíše doplňkem, jemným závojem. Dalším důležitým předpokladem byla snaha v co největší míře využít stávající konstrukce a rovněž využít základního půdorysného/dispozičního členění domu.

Dispozice

Podle požadavků klienta a možností domu jsme se snažili v maximální míře propojit prostory přízemí domu s obytnými místnostmi a otevřít dům do zahrady, která je po většinu dne slunným místem. Členění přízemí je více řešeno nábytkem nebo hrou s úrovní podlahy (snížená část s tělocvičnou). Byl kladen důraz na čitelné a jasné zónování a funkčnost. Patro domu využívá z části stávajícího členění a je zvětšeno o prostory nad přístavbou, kde je částečně zachována terasa, zároveň rozšířena koupelna a přistavena ložnice s velkým oknem do zahrady.

Hmota / Fasáda

Nejstarší část domu z let třicátých očišťujeme a necháváme v pohledech z ulic jeho starou tvář, kterou jemně tónujeme v odstínech šedi. Rušíme brutální nástavbu sedmdesátých let směrem k sousedovi a obnovujeme krov šikmé střechy. Otvory osazujeme okny původních velikostí a zjemňujeme jejích členění. Nová část domu vzniká rekonstrukcí a nástavbou na původní přístavbě z let sedmdesátých. Abychom zjemnili kubickou hmotu, oblékli jsme přístavbu do „závoje“ z dřevěných lamel. Tento rastr rozostřuje hrany přístavby a přístavba nepůsobí tak hmotně. Důležité bylo pro nás vytvoření kontrastu, dialogu mezi starým a novým, rovnocenné partnerství, žádný podřízený vztah.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2007–2008 studie, projekt
  • 2009 realizace

Fotografie

  • Ester Havlová