Zastávky DPMP 2023

grafika

Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Pardubic jsme navrhli nový vzhled stávajících zastávek. Sjednotila se barva konstrukcí, vytvořili se nové informační texty a informační cedulky, byl navržen nový polep pro slabozraké a samolepky na ochranu ptactva. Dále je každá zastávky zvýrazněna grafikou, která vychází z konkrétního umístění zastávky. Grafika je inspirována přírodou a její organikou, textovou část má na starosti Ladislav Slezák. Použité písmo Katarine – autor Tomáš Brousil. Odkaz na realizace 2022.

Projekt

  • 2023

Zadavatel

  • DPMP a.s.

Spolupráce

  • Textová část – Ladislav Slezák