Zástavba ve Valašských Kloboukách

návrh na zástavbu lokality nad koupalištěm

Malé město při hranicích se Slovenskem jehož devizou je nádherná kopcovitá krajina Bílých Karpat. Nejedná se o velké město spíše městečko, které formou soutěže řešilo jak zastavět jednu z rozvojových lokalit nacházející se v blízkosti centra v jižním svahu nad koupalištěm.

Řešení bylo hledání poměru mezi soukromým a veřejným prostorem, mírou omezení soukromého prostoru ve formě regulativů, najít dimenze veřejného prostoru a to vše s limitou sklonu svahu, který determinoval umístění komunikací.

Po základním racionálním rozhodnutí jehož výsledkem bylo umístění páteřní komunikace „po vrstevnicích“ a po průzkumu velikosti parcel nacházejících se v městě, jsme vytvořili bloky podél komunikace. Bloky jsme členili pěšími cestami „mezi ploty“ umožňující volný prostup lokalitou a zároveň vytvářející veřejný prostor, který, dle našeho názoru, by byl pro velikost této lokality dostačující a vytvářel intimní charakter. Rozhodnutím o nezastavění celé lokality vznikl pás sadu mezi nově navrženou zástavbou, který by byl přirozeným místem pro rekreaci.

Klient

  • Město Valašské Klobouky

Stupeň

  • 2012 urbanistická soutěž
  • dělené 3. místo