Zámek Pardubice – mapování

mixage architektury a grafického designu

Architektura

Studie vstupu do objektu zámku + řešení vstupní místnosti k hlavním expozicím Muzea Pardubice.

Grafický design

Grafický návrh orientačních a informačních panelů na pardubickém zámku. Výběr písma, barevnosti, umístění a funkce všech prvků od bannerů, orientačních cedulí, navigačních totemů, pomocné navigace a doprovodné grafiky.

Klient

  • Muzeum Pardubice

Stupeň

  • 2016 – studie