UNIT – Univerzita Pardubice

rekonstrukce budovy UPce na nám. Čs. legií Pardubice

Objekt po rekonstrukci slouží pro výukové a reprezentační účely univerzity. Památkově hodnotné uliční fasády jsou obnoveny v původní barevnosti, původní interiéry chodeb a schodiště jsou očištěny od nevhodných pozdějších úprav.

Prostory samotných učeben a kanceláří jsou řešeny v současném pojetí s veškerým vybavením potřebným pro výuku. Ve dvoře je navržena nová přístavba, která by měla být kontrastem, doplňkem, jemnou krajkou vedle hmotné budovy.

Objekt bývalé průmyslové školy z konce 19. stol je výrazným domem náměstí Legií. V 50. letech 20. století přešel pod Vysokou školu chemickou nově založenou v Pardubicích (dnešní Univerzita Pardubice). Jedná se o nárožní dům o 3.NP s hlavním vstupem v nároží. Dispozičně se jedná o dvoutrakt s místnostmi učeben a kanceláří umístěnými při vnějším obvodu budovy. Budova má ještě dvorní křídlo dříve sloužící pro rýsovny a dílny, dnes využívané zejména jako laboratoře. Interiéru dominuje zachované velkorysé schodiště v nároží. Objekt jsme očistili od nevhodných přístaveb ze 70. let a problematicky využitelných dvorních přístaveb bývalých dílen. Důraz je kladen na zachování historického interiéru schodiště a chodeb, které jsme navrhli očistit a vrátit jim původní vzhled.

V místě vybourání další přístavby učeben jsme umístili nový vertikální kubus, který je spojen se stávající chodbou krčkem a umožňuje obnovit přirozené prosvětlení chodeb. Je využit pro výtahy a zároveň pro hygienické zázemí, které umožní osamostatnit objekt od sousední budovy.

Klient

  • Univerzita Pardubice

Stupeň

  • 2009 studie
  • 2010 prováděcí projekt – spolupráce PPP s. r. o
  • 2013 realizace