Technologický ústav FCHT

areál Univerzity Pardubicea

Zadání

Předmětem zadání je koncepční zastavovací studie areálu Univerzity Pardubice nacházející se v Doubravicích, v severozápadní části Pardubic. Součástí studie areálu je i objemová studie Technologického ústavu Fakulty chemicko-technologické, který nahradí stávající nevyhovující objekt.

V průběhu zpracování studie byly postupně definovány požadavky využití budovy Technologického ústavu, které doplnily zadání. Jednotlivé požadavky v textové (tabulkové) podobě jsou součástí dokumentace.

 

Nová budova Technologického ústavu s poloprovozní halou

Nově navržený objekt Technologického ústavu (TÚ) je tvořen dvěma utilitárními proporčně a materiálově rozdílnými kvádry. Vyšší čtyřpodlažní část domu je využita pro učebny, laboratoře a kanceláře, je rovnoběžná s jižní hranou areálu a umístěním navazuje na bouraný Montovaný pavilon. Nižší část je jednopodlažním objektem poloprovozních hal s částí technického zázemí domu a kolmo přiléhá k vyšší části při její východní straně. Nízký objem uzavírá prostor před budovou a tím kompozičně dotváří „akademické“ náměstí. Vytváří se tak živý otevřený prostor areálu, jehož součástí je zatravněná plocha se vzrostlými stávajícími stromy a kolonáda zpříjemňující přechod mezi budovami TÚ FChT a Technol. pavilonem.

Hlavní vstup do budovy TÚ, přístupný z prostoru vzniklého náměstí, na který navádí přístřešek „promenády“, je zapuštěný dovnitř objektu. Vstup nás vede do otevřené dvoupodlažní haly s prosklenou jižní stěnou. Prostor kónicky otvírá průhled do lesa a prochází jím podélná chodba členící objekt na 3 trakty. Chodba v přízemí propojuje hlavní hmotu TÚ s nízkou hmotou poloprovozních hal. Na vstupní prostor navazuje vertikální komunikace hlavního schodiště propojeného s prostorem kruhovým výřezem ve stěně. Další schodiště je umístěno v jihozápadním rohu objektu.

Patra budovy jsou definována střední chodbou ukončenou na obou stranách prosklenou stěnou. V severním traktu, s výhledem na náměstí, jsou umístěny zejména laboratoře, hygienické zázemí a výtah situovaný naproti hlavnímu schodišti přes chodbu. Součástí jižního traktu jsou obě schodiště a jsou zde umístěny kanceláře/pracovny, seminární místnosti, zasedací místnosti a knihovna.

V prvním patře je chodbový trakt narušen hlavním vstupním prostorem, který se propisuje do druhého podlaží a vytváří příjemný prostor s výhledem do lesa. Ve třetím a čtvrtém podlaží je monotónnost chodby rovněž narušena příčným kónickými prostory otevírajícími se na jih s výhledem na koruny stromů. Tyto prostory jsou na jižní straně ukončeny prosklenou stěnou a lodžií, rovněž na severní straně je umožněn výhled na náměstí díky většímu prosklení. Navržené prostory jsou místem setkávání v rámci domu, jsou to odpočinkové zóny s vestavěnou kuchyňkou, pultem a sezením. Oproti ostatním částem budovy mají jiný charakter. Stěny včetně stropů navrhujeme obložit dřevem a tím tak vytvořit pohodovou atmosféru pro odpočinek či neformální setkávání.

Fasáda objektu reaguje svou racionálností na provoz a funkční uspořádání TU. Čtyřpodlažní budova je členěna pravidelným rastrem oken, který je narušen „průřezy“ společných prostorů, které se na severní fasádě projevují zvětšením okna a na jižní fasádě  narušují pravidelný rastr velkým prosklením s lodžií.

Fasádu většího domu zdobí horizontální kanelování tvořené v omítce. V místě hlavního vstupu a u okenních otvorů, za nimiž se nachází atypické společné prostory jdoucí napříč domem,  je vytvořena hladká šambrána zvýrazňující anomálii v dispozičním uspořádání. Nízká část budovy ukrývající poloprovozní laboratoře a technické zázemí je obložena deskovým obkladem s dřevěným dekorem (dřevem). Fasáda je narušena dveřními otvory a vraty, pro nasvětlení vnitřních prostorů slouží rastr světlíků ve střeše objektu.

Na střechách domů je vyhrazeno místo pro technologie a vyústění svislých rozvodů. Tyto prostupy střechou jsou zakryty celoplošným zastřešením a boky kryty tahokovem. Objekt TU je částečně podsklepen, prostory v 1.PP jsou využity zejména pro technické zázemí objektu a pod středním traktem je vytvořen kolektor pro případné výměny či doplnění technologií napojující laboratoře. Tento kolektor je spojen přímo s vertikálními šachtami, které jsou ukryty v zesílené stěně mezi chodbou a laboratořemi.

Klient

  • Univerzita Pardubice

Stupeň

  • 2017 – studie

Vizualizace