Revitalizace objektu – Bobr

v Pardubicích na Dukle

Zadání

Studie řeší revitalizaci stávajícího objektu „Bobr“ v parku sídliště Dukla v Pardubicích. Stávající objekt je nevyužívaný a v havarijním stavu. Cílem studie bylo ověření využití stávajícího objektu pro sportovní volnočasové využití. Hlavním funkcí je tělocvična sloužící pro spolek Aikido-Pardubice a zároveň pro místní základní školu Josefa Ressla. Součástí objektu je kavárna/čajovna/klubovna, která je otevřená širší veřejnosti, zázemí pro spolek Aikido – Pardubice a místo pro ubytování externích lektorů.

Návrh

Opravený areál má dle zadání sloužit jako zázemí spolku Aikido Pardubice, který bude objekt využívat v odpoledních hodinách, během dopoledne bude tělocvična využívána ZŠ Josefa Ressla. Nově zbudovaný areál umožní  zhruba dvakrát ročně pořádat odborné semináře a školení i se zahraniční účastí. Pro lektory seminářů budoucí objekt umožní rovněž ubytování, rekonstrukcí objektu klub získá i zázemí pro administrativu. Zachované vnitřní atrium bude klidovou meditační zónou zpracovanou v duchu japonských zahrad odkazující na spojení bojového umění s mateřskou zemí Japonskem.

Hlavní prostorem celého areálu je novostavba tělocvičny (dojo), kterou bylo vzhledem k jejím požadovaným rozměrům nejvhodnější umístit do prostoru původního dvoupodlažního objektu A. Z prostorového hlediska je tak největší hmota původního areálu nahrazena jinou podobně velkou dominantní hmotou. Celý areál tedy zůstává vzhledem k současnému stavu objemově velmi podobný. Jedná se o dřevostavbu z lepených vazníků, která bude po zbourání původního objektu připojena ke stávajícím budovám. V západní části je dvoupodlažní, kde je přízemí využito pro technické a skladové zázemí. Patro slouží jako posilovna a klidový prostor.

Druhou objemově největší částí areálu je zrekonstruovaný objekt B, který bude sloužit jako klubovna nebo čajovna. Tento prostor se otevírá jihovýchodním směrem do parku a využívá navržené terasy jako rozšíření veřejné a klidové části pro návštěvníky. Tento prostor je multifunkční a měl by sloužit také pro setkávání a kulturní, společenské akce spjaté se spolkem Aikida – Pardubice zaměřené na japonskou kulturu. Atmosféře bude přispívat přímý pohled do atria s japonskou zahradou.

Tento objekt využívá stávající konstrukce a kopilitová stěna je nahrazena rámy s izolačními skly. Součástí tohoto prostoru je bar se zázemím. Velikost umožní vytvořit koutek pro děti čekající na cvičení s pohledem do tělocvičny.

Ve studii využíváme nízké objekty na západní straně (C). Do této části je umístěno provozní zázemí objektu včetně kanceláře spolku, místnost správce a malé ubytovací kapacity pro externí lektory. V těchto prostorech v severní části jsou umístěny šatny s hygienickým zázemím. Využíváme nosné konstrukce těchto objektů a měníme dispoziční uspořádání.

Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukce nového objektu tělocvičny je z lepených vazníků a vyplněna dřevěnými panely s difuzně otevřenou skladbou a omítnutou fasádou. Ostatní části využívají stávající konstrukce, jsou zatepleny a omítnuty. Ploché střechy jsou zelené s extenzivní zelení. Střechy sedlové jsou opatřeny falcovanou krytinou z titanzinku. Okna jsou hliníková s trojsklem. Velká prosklení u tělocvičny a čajovny jsou kryta posuvnými hliníkovými lamelami. Omítka budovy je lehce šedá, aby dala vyniknout okolní zeleni a stromy mohly propůjčit fasádám jemnou grafiku svých stínů.

Upozornění vzhledem k možnostem stávajícího ÚP

Funkční plocha je dle současného platného územního plánu přesně vymezena hranicemi stávajícího objektu Bobr s tím, že možnost rozšíření je pouze na JV směrem k dukelské zástavbě. Do těchto mantinelů bylo možno umístit pouze užší tělocvičnu, než byla zadavatelem požadována. V rámci dalšího projednávání rekonstrukce objektu doporučujeme sledovat aktuální změny ve schvalování změn ÚP a zareagovat na ně úpravou šířky tělocvičny tak, aby splňovala požadavky na adekvátní sportovní využití prostoru.

Klient

  • město Pardubice

Stupeň

  • 2018 – studie