Rekreační objekt Kobylníky

novostavba

Lokalita
Zadáním studie bylo vytvoření nového rekreačního objektu v osadě Kobylníky, který nahradí stávající jednopodlažní chatu. Osada je součástí obce Chotilsko v okrese Příbram. Největší devizou lokality je přímé sousedství s vodní nádrží Slapy na řece Vltavě, která vytváří příjemné podmínky pro rekreaci.

Řešená parcela o rozloze 51,3 m2 je zároveň půdorysnou plochou stávající chaty, která je přímo obklopena lesním pozemkem v majetku Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Na tomto pozemku se zároveň nacházejí i další, různě orientované rekreační objekty, které nejsou ohraničeny oplocením a pozemek je tak jednotný a celistvý. Z tohoto důvodu je výstavba nového objektu jasně definována půdorysem stávající chaty. 

Stávající chata je poslední stavbou u lesa, a pokud by byla mohla – byla dostatečně vysoká, tak díky svažitému terénu hledí přímo na Slapskou přehradu. Obdélníkový půdorys chaty je orientován na severovýchod a je kratší stranou napojen na přilehlou příjezdovou cestu.

Územním plánem je plocha parcely a jejího okolí definována jako lesy zvláštního určení, tedy lesy se zvýšenou rekreačním funkcí. 

Návrh
Nová chata je půdorysně definována stávajícím rekreačním objektem, který je po letech užívání již technicky za svým zenitem. Úkolem studie bylo proto navrhnout objekt nový, který bude odpovídat současným potřebám investorů, primárně pouze pro užívání manželi.

Zásadním požadavkem investorů bylo zvýšení chaty a zajištění nerušeného pohledu mezi střechami sousedních chat na Slapskou přehradu. 

Vytvořili jsme proto jednoduchý objekt s obytným podkrovím, který je narušen pomyslnou řezovou rovinou, rovnoběžnou s přehradou. Seříznutí hmoty nám vytvořilo v druhém nadzemním podlaží terasu, umožňující kolmý výhled na přehradu.

Objekt je navržen s mírou sedlovou střechou, která zajistí odtok vody, ale zároveň objekt zbytečně nenavyšuje.

Jelikož se jedná o zděný objekt, je fasáda objektu řešena primárně v materiálu bílé hrubé omítky, která je doplněna o obklad ze světlého dřeva. Cílem bylo rovněž zabezpečit chatu před vstupnem nezvaných hostů a tak jsou všechna okna opatřena posuvnými okenicemi v materiálu omítky nebo dřevěného obkladu. Při odjezdu tak bude chata působit jako jedna malá celistvá pevnost.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2021 – studie