Rekonstrukce budovy DC

Univerzita Pardubice

Zadání

Vzhledem k dožívání technických instalací a celkového stavu objektu bylo logickým zadáním, ze strany investora, kompletní rekonstrukce objektu včetně zásahu do dispozičního členění.  Studie měla zohlednit současné potřeby Univerzity a revidovat stávající vnitřní uspořádání objektu včetně nového řešení fasády.

Původní dispoziční řešení budovy, jako ubytovny, nesplňuje prostorové potřeby administrativní budovy a zároveň železobetonový skelet s předsazenou fasádou nesplňuje dnešní energetické standardy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že stávající nenosné konstrukce, včetně fasády, budou pro účel studie odstraněny a bude tak možno vycházet pouze z nosného konstrukčního systému a konstrukce střechy. Objekt vyžaduje celkovou opravu, avšak není v havarijním stavu.

Koncept

Základní myšlenkou budovy je vytvoření společných prostorů, které ve stávající budově chybí, a které vnímáme jako její velmi podstatnou součást ovlivňující všední univerzitní život. V každém patře je tak vymezen prostor, který bude sloužit ke společnému setkávání uživatelů a návštěvníků, a zároveň bude důležitým orientačním bodem v rámci budovy. Přísně racionální dispoziční uspořádání pater se střední chodbou je narušeno rozšiřujícím se zálivem, který volně přechází do venkovní lodžie a spojuje tak interiér s exteriérem. Tento rozšířený společný prostor je záměrně umístěn naproti schodišti a výtahu, kde se soustřeďuje nejvíce pohybu, a kde je potřeba prostor co nejvíce otevřít.

Tyto nově vytvořené prostory se viditelně propisují i na fasádu, kde jsou rozpoznatelné ve formě zapuštěných lodžií výrazně profilující ploché průčelí dvorní fasády. Lodžie zároveň propojují interiér domu s exteriérem klidného dvora. Toto propojení je umocněno výstupem na terasu v přízemí objektu.

Dispoziční řešení

Vzhledem k zachování nosného systému respektujeme i stávající konstrukční členění budovy jako trojtakt.

Střední chodba propojuje západní a východní trakt budovy, a zároveň i sousední objekty v 1. NP a 2. NP. V přízemí je budova ze severní strany napojena na budovu DB, jejíž vstupní hala s recepcí vytváří vestibul ne jen pro řešenou budovu DC. Z jižní strany je budova propojena s rektorátem, do kterého je možno projít ve 2. NP proskleným krčkem. Vertikální komunikace jsou zachovány ve stejné pozici včetně nosných konstrukcí. Naproti schodišti je vždy navržen otevřený společný prostor ústící do lodžie. Střední chodba je mírně asymetrická, čímž vytváříme zálivy, kde umisťujeme modulární sedací systém. Zálivy jsou vymezeny nosnými sloupy mezi vstupními dveřmi do kanceláří a jednacích místností.

V severní části každého patra domu jsou umístěny nově navržená hygienická zázemí, včetně prostoru kuchyňky, které jsou přístupné z nově vytvořených společných prostorů.

Dispoziční členění jednotlivých pater je zpravidla totožné a liší se pouze počtem jednotlivých kanceláří s ohledem na velikost společných prostor a velikost jednacích místností. Kanceláře východní části jsou zkráceny o zálivy v chodbách s již zmiňovaným prostorem pro sedací nábytek. Západní kanceláře jsou zmenšeny o vestavné skříně sloužící jako skladové zázemí a dále o prostor pro kopírku se skladem.

Atypicky řešené je první nadzemní podlaží s třemi učebnami a čtyřmi kancelářemi. Na rozdíl od ostatních pater se zde nachází relaxační místnost pro handicapované a sprcha pro zaměstnance. Rozdílně řešené jsou i toalety pro muže a ženy, které jsou minimalizovány na jednu kabinu. Redukci hygienického zázemí jsme si dovolili provést s ohledem na blízké komfortní toalety v sousední budově DB, přístupné přes vstupní vestibul. Nově vytvořený společný prostor v tomto patře je zároveň výstupem do klidného dvora.

Klient

  • Univerzita Pardubice

Stupeň

  • 2020 – studie