RD Třebosice 2

novostavba rodinného dobu

Dva domy, dvou přátel a jejich rodin, začaly vznikat společně, postupně se každý vyvíjel svou cestou – konstrukce, materiály, technlogie, …

Oba domy mají stejnou filosofii bydlení: bydlet společně a zároveň mít své soukromí, kontakt se zahradou v průběhu roku a zároveň sledovat ekonomii provozu domu.

Pozemky pro výstavbu rodinných domů se nacházejí v severovýchodním okraji obce Třebosice, kde vesnice volně přechází v rovinu pole. Pozemky mají východozápadní orientaci. Rozdělením jednoho takového pozemku vznikly dvě stavební parcely.

Dle požadavku investora bylo jasné, že dům nebude klasickou zástavbou současného rázu (zděná stavba se sedlovou střechou a keramickou krytinou), ale bude znovuoživením klasických materiálů, ekologickou „recyklovatelnou“ architekturou, současným bydlením, bydlením v zahradě. Vznikaly vedle sebe dva domy, domy v zahradě, dvojčata, nízké protáhlé hmoty rostoucí ze zeleně zahrady. Domy respektující podlouhlý charakter parcely a otevírající se na jih větším prosklením. Severní fasádou uzavřené pouze malými okny.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2007 studie, projekt
  • 2009–2011 realizace