RD – Staré Jesenčany

konstrukčně jednoduchý a objemově malý

Idea

Záměrem studie bylo vytvořit konstrukčně jednoduchý a objemově malý dům se sedlovou střechou dle prvotní představy investora, kterou doložil koláží s referencemi. Základní vizí tedy byl rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, který bude navržen s ohledem na maximální využití prostoru i finanční možnosti investorů.

Prvotní myšlenkou bylo vložit, do klasicky tvarovaného obdélníkového rodinného domu se sedlovou střechou, pomyslný barevně či materiálově oddělený „kontejner“, do kterého by bylo soustředěno veškeré potřebné zázemí a instalace. Zbylý prostor by byl určen pro vlastní bydlení, který je tvořen volně plynoucí společenskou zónou v přízemí a soukromou zónu v patře. Vertikální propojení prostorů vytváří specifický prostor, který umožňující být rodině v kontaktu napříč domem.

Idea „kontejneru“ v interiéru byla zřejmě iniciována jasným požadavkem využití lodních kontejnerů v exteriéru pro funkci kryté garáže.

Klasická tvarová typologie rodinného domu je doplněna o specifickou symboliku (kruhové okno) inspirovanou příjmením investorů odrážející se v detailech exteriéru. 

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2019 – studie