RD – Praha Motol

Upolínová ulice

Zadání

Zadáním bylo vytvořit dům pro rodinu s ohledem na specifičnost lokality a terénní podmínky. Velikost domu by měla být přizpůsobena možnostem místa a předpisům městské části s jasně definovanými stavebními regulacemi.

Nebyly specifikovány zásadní požadavky na dispoziční řešení domu, spíše se jednalo o standardní členění, které by uspokojilo požadavky pro žití mladší rodiny či staršího páru. Jedním ze zásadních bodů zadání byl důraz na společnou část domu a její provázanost se zahradou, kde by se měla sdružovat rodina velkou část dne pohromadě. Dalším jasným požadavkem bylo garážové stání s dílnou.

Architektonické řešení

Objem domu byl definován maximální možnou zastavěností parcely dle daných regulativů. Vzhledem k velikosti parcely byla tato limita byla beze zbytku využita. Vznikl třípodlažní utilitární kvádr včetně podkroví. Hmota domu je rozehrána pultovým zastřešením oživujícím jinak utilitární tvar domu. Osazení domu při ulici Upolínové bylo racionálním řešením s ohledem na situování parcely ke komunikaci a svažitost terénu. První podlaží domu je částečně zapuštěno do terénu a z pohledu z ulice se projevuje pouze druhé nadzemní podlaží s podkrovím. Směrem do zahrady se díky osazení a sklonu parcely jeví jako třípodlažní včetně podkroví.

Díky zapuštění domu do terénu je hlavní vstup do domu ve druhém podlaží z ulice Upolínové. Součástí druhého podlaží je prostorná garáž a na druhé straně od vstupu pokoj s vlastním zázemím. Prostor zádveří má uzavřenou šatnu a je propojené s garáží. Za vstupním prostorem, který je oddělen posuvnými dveřmi se nachází hala se schodištěm. Schodiště je výrazným prostorovým prvkem, které vytváří specifické vazby napříč všemi podlažími domu.

Schodiště nás vede o patro níže, kde se nachází hlavní obytný prostor s kuchyní. Tento prostor je otevřený po celé délce domu s maximálním kontaktem se zahradou. Část zaříznutá pod zemí je určena pro technické a hygienické zázemí. Podzemní část je rozšířena o skladovací prostor nacházející se mimo půdorys vlastního domu v jihozápadním rohu parcely. Na střeše skladu je parkovací stání pro majitele.

Uzavřenější část schodiště nás vede do podkroví, které je soukromou zónou majitelů. Nacházejí se zde ložnice a koupelna. Pultové zastřešení se propisuje do tvaru pokojů a spolu s prosvětlením okny dává pokojům svou osobitou atmosféru.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2019 – studie