RD Mikulovice

přestavba a přístavba rodinného domu

Zadání

Studie řeší přestavbu a přístavbu rodinného domu v obci Mikulovice u Pardubic. Parter domu bude dle požadavků investora dispozičně upraven a plošně rozšířen, aby byl vytvořen komfortní obytný prostor pro život rodiny. Přízemí dále bude rozšířeno o další provozy (šatna, ložnice, technická místnost), součástí je i rozšíření jednoduché garáže na dvojgaráž. Do zahrady domu bude navržen bazén se zázemím a objektem pro skladování a odpočinek.

Nový návrh bude řešit celkové vizuální působení domu. Projekt stávajícího domu je z roku 2007. Dům byl postaven v rozvojové lokalitě obce Mikulovice na konci ulice Na Kopci. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s asymetrickou sedlovou střechou kryjící přistavenou garáž. Stávající rozměr rodinného domu je  10 × 8,5 m a garáž je o rozměru 3 × 6,7 m. Dům je postaven u severní hrany pozemku, kde je situován vjezd. Jižní část pozemku je využita jako zahrada, kde je rovněž možnost přístupu z přilehlé komunikace.

Návrh

Návrh ponechává hlavní hmotu domu, rozšiřuje garáž a kompletně mění dispoziční uspořádání parteru domu. Parter je rozšířen jednopodlažní přístavbou při východní fasádě domu, která je členěna na segmenty pomocí malých prosklených nik umožňujících nasvětlení interiérů nových místností a zajíšťujících potřebné soukromí. Šíři této přístavby limitovala odstupová vzdálenost od sousedního domu. Hmota přístavby je opticky prodloužena bazénem a stavbou technického a relaxačního zázemí.

Vstup do domu je umístěn mezi garáží a přístavbou. Je zastřešen a zvýrazněn otevírajícím se obloukovým segmentem. Vstup nás zavede do komfortního zádveří, které je napojeno na rozšířenou garáž, technické zázemí a velkou šatnu. Ze zádveří vstupujeme do otevřené haly se schodištěm, jejíž součástí je vstup na toaletu a místnost s kotlem. Hala je přímo spojena s hlavním obytným prostorem a kuchyní. Velkému obytnému prostoru tvaru “L“  dominuje kuchyň, při západní straně je schován jídelní kout a směrem na jich u terasy je situován obytný prostor se sedačkou. Obytný prostor obohacuje nové prosklení do zahrady, které umožňuje pohled skrz terasu do zeleně. Z obytného prostoru je vytvořen vstup do ložnice rodičů a koupelny, které jsou konstrukčně součástí do přístavby. Ložnice se otvírá velkým oknem k bazénu do zahrady.

Patro rodinného domu zůstává dispozičně nezměněno. Zásadním vstupem do střešní roviny domu je vytvoření dvou vikýřů otvírajících pohled do zahrady a rozšíření štítových oken. Přirozené světlo získá i schodiště.

Studie navrhuje zásadní změnu vzhledu stávající budovy. Kromě přístaveb a zvětšení garáže navrhujeme změnu krytiny střechy a zrušení střešních přesahů. Změnu domu podtrhuje i nová barevnost, která dá stavbě současný vzhled.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2018 – studie