RD – Litomyšl

ulice A. Tomíčka

Zadání

Zadáním studie byl návrh rodinného domu v ulici A. Tomíčka, v místě původní stavby, která je vzhledem k technickému stavu určena k demolici.

Nově navržený dům by měl být „šitý na míru“ rodině s dětmi, která hledá oázu klidu v blízkosti centra města. Požadavkem je dům, který zabezpečí soukromí každému členu rodiny a zároveň využívá atmosféru živého centra města. Dům, který bude mít současný charakter a bude zohledňovat požadavky moderní rodiny, a zároveň by měl čerpat z tradic a citlivě reagovat na blízkost historického jádra města Litomyšle.

Podkladem pro zpracování studie byla kromě požadavků investora a katastrální mapy i původní dokumentace domu v tištěné formě. Pro tvorbu návrhu byly zaměřeny výškové poměry parcely.

Lokalita

Pozemek pro návrh domu je definován třemi parcelami (p. č. 12, p. č. 31 a p. č. 32) v katastrálním území Lány u Litomyšle. Jedná se o krásné místo v blízkosti centra města, které je urbanisticky ustálené, s výrazným uspořádáním zástavby v hraně svahu a s umístěnými garážemi pod jeho hranou. Garáže vytváří souvislou řadu, která je narušena „zářezy“ strmých schodišť k jednotlivým domům. Parcely této lokality lemují jihozápadní hranou přilehlou ulici a severovýchodním směrem jsou protažené do klidných zahrad. Domy k sobě těsně přiléhají a vytvářejí harmonickou linii staveb orientovanou štíty do ulice.

Současný stav

Parcela pro stavbu je v současné době zastavěna rodinným domem, který není architektonicky hodnotný a je ve špatném technickém stavu. Stávající objekt je přístupný z ulice A. Tomíčka po schodech a místo garáže má pouze předzahrádku na opěrce z kamenného zdiva. Parcela domu původně probíhala až k protilehlé ulici Hrnčířské, ale byla při prodeji rozdělena na dvě stavební parcely se zahradou.

Stávající zděný dům je půdorysného tvaru „L“ je přízemní s rozestavěným podkrovím a je částečně podsklepen. V zadní části, směrem do zahrady, jsou k němu přistaveny přístavky a velká stodola. Technický stav stávajících stavebních konstrukcí a inženýrských rozvodů je za hranicí své životnosti. Navázání na stávající konstrukce by znamenalo nepřiměřené technické zajištění vyžadující velké finance a řadu kompromisních řešení nejen dispozičního charakteru.

V návrhu uvažujeme i o použití některých materiálů v novém domě nebo zahradním přístavku, abychom ponechali esenci původní zástavby.

Koncept domu

Dům je korálkem navlečeným na nit ulice A. Tomíčka, kterou tvoří domy těsně k sobě přimknuté na hraně svahu. Domy vystavují své štíty přes zelené střechy garáží či předzahrádek dolů do jemně se vlnící ulice. Dům typologicky navazuje na zástavbu v ulici, tj. jednopodlažní dům se sedlovou střechou a štítovou stěnou respektující stavební čáru ulice.

Půdorysný tvar lichoběžníku je přisazen při východní straně parcely a zmenšuje svou půdorysnou stopu směrem do zahrady. Lichoběžník je seříznut sedlovou střechou s konstantním sklonem, čímž mění proporce štítových fasád, které tak reagují na změnu prostředí před domem a za domem. Zahrada tvoří zelený klín prostupující celou parcelou, a který je ukončen, nebo započat, vstupními schody zaříznutými podél garáže. Dům je zároveň klínem vstupujícím do zahrady, kde proporce domu mění měřítko a vytváří tak štít malého domku. Mohli bychom charakterizovat zástavbu v zahradě symbolem jing a jang, kde zeleň prorůstá do domu a dům do zeleně. Tento princip je vpředu umocněn zelenou terasou a v zahradě malou stavbou atelieru.

Srdcem domu je kuchyňský prostor, jehož součástí je schodiště vedoucí do galerie v patře. Je zároveň křížením vertikální linie – schodiště a horizontální tvořící průhled napříč domem spojující terasu nad garáží se zahradou. Tento lineární prostor je členěn malou elevací na jednotlivé místnosti. Výškové uspořádání je reakcí na osazení domu ve svahu.

Otevřený lineární prostor propojuje rušný svět ulice a klid zahrady, zároveň svou orientací umožňuje využít slunnou terasu a stín zahrady. Schodiště je součástí kuchyňského prostoru a ústí do otevřené klidné galerie v patře. Atmosféru tohoto vertikálního prostoru vytváří hra světla různě velikých oken zapuštěných ve stěně s velkou nikou pro relaxaci.

Důležitým objektem je malá stavba ateliéru se zázemím pro zahradu v severním rohu domu, který navrhujeme vystavět z recyklovaných materiálů ze zbourané stodoly.

Architektonické a dispoziční řešení

Do lichoběžníkového kvádru je zaříznutý vstup s vloženou zastřešenou pergolou. Tento částečně krytý prostor vytváří malý dvorek či terasu pro letní posezení a zároveň je chráněn proti povětrnostním vlivům. Za zádveřím s malým hygienickým zázemím, se nachází vstup do centra rodinného dění – kuchyňský prostor se schodištěm. Směrem k ulici je jídelna s pracovnou, které mají přístup na terasu na střeše garáže s výhledem na centrum města a směrem opačným, kuchyň ústí do obytné místnosti otevírající se do zahrady.

Místnosti v přízemí jsou řazeny lineárně za sebou a jsou ukončeny velkými okny. Tento celý obytný prostor je členěn pouze výškovými odskoky, reagující na venkovní terén, a zúžením v místě kuchyně se schodištěm. Schodiště nás přivádí do prostorné galerie, která je formována světlem procházející kompozicí oken. Prostorná galerie s vloženou nikou pro relaxaci propojuje dva dětské pokoje umístěné s okny do ulice a ložnici rodičů s oknem do zahrady. Nad dětskými pokoji je úložný podkrovní prostor. Ložnice rodičů je otevřena do krovu s umístěnou malou galerií s pracovnou přístupnou mlynářskými schody.

Součástí patra s pokoji je rovněž oddělená toaleta a koupelna.

V zadní části zahrady je navržen doplňkový objekt zahradního ateliéru s krytou terasou. v rámci ateliéru je počítáno také se saunou a hygienickým zázemím.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2020 – studie