Radnice Pardubice

Studie interiérů kanceláří vedení města

Zadání

Při probíhající rekonstrukci vytvořit studii a následně projekt interiérů pro kanceláře vedení města – primátorského patra ve 2.NP historické radnice na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Jedná se o 5 kanceláří zástupců města, 3 kanceláře asistentek/sekretariátu, kuchyňku a čekací místnost. Součástí projektu interiérů je zejména návrh nového vybavení kanceláří – design nábytku. Požadavkem ze strany zadavatele bylo zachování stávajícího funkčního uspořádání. Podkladem pro studii je digitální výkresová prováděcí dokumentace rekonstrukce budovy od firmy CODE.

Stávající stav

Jižní křídlo druhého nadzemního patra historické budovy magistrátu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích je sídlem politického vedení města. Nacházejí se zde reprezentativní kanceláře volených zástupců – primátora a jeho náměstků. Probíhají zde zejména schůzky a jednání se zástupci obyvatel a rovněž jsou to prostory, které navštěvují různé důležité delegace. Ačkoliv se nacházíme v historické budově, tak po vstupu z chodby členěné klenbou s ornamentální výzdobou, vstupujeme do klasicky vybavených kanceláří, které jsou sjednoceny pouze bílou výmalbou stěn. Kancelář primátora města je vybavena esteticky přežitým mobiliářem z osmdesátých let. Ostatní kanceláře jsou výsledkem postupného vybavování typizovaným nábytkem z různých let. Je znát, že některé kusy nábytku byly postupně doplňovány. Kanceláře jsou osvětleny klasickými zavěšenými zářivkovými tělesy. Dalo by se říci, že nic nenasvědčuje tomu, že se nacházíme v prostorách vedení města, kde se nejen pracuje, ale hlavně reprezentuje krajské město Pardubice včetně jeho kulturní a historické tradice.

Koncept

Je důležité, aby jednotlivé prostory kanceláří vytvářely vizuální celek a pronikla jimi esence historie. Neznamená to, že by v interiéru nutně musela být obnovena historická výmalba a interiér měl být vybaven historizujícím nábytkem. Navrhované vybavení interiéru navazuje na materiálovou a řemeslnou tradici našich předků. Naše generace vnáší do interiérů nový design mobiliáře, který má za cíl podpořit historický charakter prostorů. Každá kancelář se stává příjemným pracovním prostorem, který je jak funkční tak i reprezentativní, nikoli teatrálně výrazný. Pobyt v kanceláři má navodit, spíše než nevlídnost mnohých kancelářských prostor nebo nadutost zámeckých komnat, přátelskou domácí atmosféru.

Klient

  • město Pardubice

Stupeň

  • 2018 – studie

Fotografie

  • Honza Ptáček