Přístavba k budově ZUŠ

architektonická soutěž – Základní umělecká soutěž Úpice

Navrhli jsme dům na kruhovém půdorysu s jasně uspořádanými vnitřními prostory, který harmonic­ky vstupuje do zahrady. Prostorové členění domu je propsáno jak ve fasádách, tak i ve tvaru střechy. V zahradě je umístěn tak, aby byl přímo viditelný z hlavní příjezdové cesty, zároveň však nekonkuroval stávající vile. Vstup do navrženého objektu je orientován směrem ke vstupu do vily, mezi nimi vzniká společný prostor, centrum celé školy. Slouží k setkávání dětí, posezení nebo jako rozptylová plocha pro návštěvníky představení a vernisáží.

Konstrukce zastřešení a výhledy do zahrady jsou nosnými prvky vizuálního působení interiérů. Tak jako ve vile je těžištěm hala se schodištěm, je v přízemní novostavbě hlavním kompozičním prvkem chodba vytvářející výstavní prostor prosvětlený světlíkem. Chodba je zároveň vstupní halou a odděluje učebny od zázemí. Vytváří osu procházející od vstupů do domů a končící pohledem na chráněný strom.

Klient

  • Základní umělecká škola Úpice

Stupeň

  • 2011 architektonická soutěž