Pardubické přednádraží II

náměstí Jana Pernera, umístění nových dopravních funkcí

* Odkaz na první studii pardubického přednádraží *

Návrh jsme pojali „minimalisticky“, kdy jsme hledali nejmenší možný zásah do prostoru a definovali minimum prvků (zeleň, mobiliář, architektura), které nám pomohou vytvořit nové náměstí Jana Pernera. Náměstí se stane přívětivým místem pro cestující využívající Pardubice jako tranzitní místo na svých cestách a zároveň rozšíří spektrum veřejných prostor zdejším obyvatelům.

Ač hlavní funkcí řešeného prostoru je dopravní uzel, dáváme tomuto místu lidské měřítko a nevytváříme gigantický dopravní terminál o několika úrovních, kde se člověk ztrácí. Návrh vytváří jasně definovaný prostor, v němž jsou jednotlivé funkční složky v rovnováze, a není preferovaná jedna před druhou.

Jednotlivé funkce vyplňující prostor náměstí jsou jasně čitelné a orientace v prostoru je přirozená. Nové Pernerovo náměstí jasně definuje plochy a jejich funkci. Západní část je místem pro osobní automobily – K+R, včetně umístění taxislužby. Střední část je členěna horizontálně. Před budovou je ponechána rozptylová plocha doplněná o prvky zeleně. Na ni navazují plochy dopravní obslužnosti MHD a dálkových autobusů, vytvářející ostrov se zastřešeným terminálem. Severně je náměstí odděleno zeleným pásem s odstavným pruhem pro MHD.

Východní část náměstí tvoří nový park využívající stávající vzrostlé stromy. Park je obklopen zastřešenou promenádou určenou pro parkování kol a umístění vybavenosti náměstí. Dominantou tohoto prostoru je věž/rozhledna osazená v nároží a ukazující směr k centru města.

Pohyb na volných plochách není omezen a nejsou určeny pěší a cyklistické koridory. Provoz na náměstí je smíšený, bez jakékoli hierarchizace. Stejně jako v západní části náměstí s umístěním K+R je povrch jednotný, s minimálním značením parkovišť pro automobily. Vybavení náměstí je střídmé aby nechalo vyniknout kvalitní architektuře budovy hlavního nádraží a přírodnímu elementu nového parku.

Svým pojetím a minimem zásahů je prostor přednádraží navržen s ohledem na ekonomickou a finanční náročnost a hlavně s ohledem na budoucí vývoj celého území.

Klient

  • Statutární město Pardubice

Stupeň

  • 2013 studie

Spolupráce

  • Prodin a. s.