Pardubické přednádraží I

náměstí Jana Pernera, umístění nových dopravních funkcí

* Odkaz na druhou studii pardubického přednádraží *

Návrh přestavby prostoru znovu definuje náměstí, zejména jeho hranici, a jasně popisuje plošné uspořádání v závislosti na funkci prostoru. Hranice náměstí z jihu je přirozeně definována budovou hlavního nádraží ČD. Umístění objektu s krytým parkovištěm pro kola vytváří východní hranu náměstí. Za stojany pro kola je odcloněn provoz parkovišť pro taxislužbu a klienty pošty včetně dopravního napojení zásobování.

Západní stranu náměstí vytváří terasa nádražní restaurace, za kterou je znovu řešeno parkoviště. Severní hranu náměstí J. Pernera vytváří dopravní terminál nového autobusového nádraží s výraznými prvky zastřešení nástupišť.

Vlastní prostor náměstí je členěn na 3 zóny. 

První zónou je rozptylová plocha před výstupy z nádraží ČD. Tento prostor zůstává volným pro bezkolizní pohyb pěších mezi dopravními terminály. Součástí rozptylové zóny je informační systém s údaji o odjezdech vlaků, MHD a dálkových autobusů. Rovněž je zde volně osazen mobiliář (lavičky, odpadkové koše).

Nově vymezeným prostorem je východní část náměstí. V této části jsou definovány nové dvě zóny – parková a shromažďovací. Parková (v pořadí druhá) využívá stávající vzrostlé zeleně při nízkém křídle nádraží. Tento zelený prostor je klidovým zákoutím s příjemnou atmosférou využívající bočního vstupu z hlavního nádraží. Stávající stromy jsou doplněny o novou výsadbu. Součástí této revitalizované parkové části a zároveň její hranicí směrem k rušnější shromažďovací zóně je vodní prvek, živá tryskající linie vody.

Třetí zónou a zároveň novým prostorovým funkčním prvkem náměstí je volný prostor umožňující bezkolizní shromažďování lidí. Toto lze považovat za zcela nový potenciál rušného prostoru ve městě s významem pro obyvatele celého kraje. Prostor je místem, které umožňuje shromáždění, setkávání, pořádání menších akcí (trhy, představení, festivaly).Východní hranu tohoto prostoru definuje objekt s přístřešky pro parkování kol a krytým místem pro čekání na taxi. Tento lehký objekt vnímáme jako dočasnou stavbu, která by měla být nahrazena polyfunkčním domem o více podlažích, který by měl mít živý parter včetně integrovaného parkování pro kola otevřený do náměstí.

Prostor náměstí je nově osvětlen linií světel. Součástí prostorů je mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, citylighty …

Autobusový terminál je tvořen dvěma nástupními ostrůvky s pilovými zastávkami a „volně“ rozmístěným zastřešením zastávek. Je kladen důraz na přehlednost a volnost celého parteru, jemuž dává zastřešení specifický charakter. Prostor přednádraží s autobusovým terminálem je oddělen od silnice Palackého třídy stromořadím, které částečně využívá stávajících vzrostlých stromů.

Klient

  • Statutární město Pardubice

Stupeň

  • 2011 studie