Nový vizuální styl Univerzity Pardubice

:UPA

Soutěž na novou podobu vizuálního stylu Univerzity Pardubice. Stávající znak univerzity (kolečko s účkem a dvojtečkou) jsme ponechali a znak doplnili novým písmem (Gloriola od Tomáše Brousila). Dvojtečka a nové písmo se stalo základním stavebním kamenem celého vizuálního stylu. Změn doznala i barevnost jednotlivých fakult a jejich piktogramy. Vše se promítlo do jednotlivých tiskovin, univerzitního časopisu, venkovní grafiky, orientačního systému a reklamních předmětů. Odkaz na web univerzity.

Projekt

  • 2019 / nerealizováno

Zadavatel

  • Univerzita Pardubice