Nová Veselka

ulice Hlaváčova Pardubice

Koncept

Bylo pro nás důležité zachovat stávající hlavní objekt domu, nechat mu hlavní vnitřní prostor schodiště. K této základní hmotě vytvořit nástavbu, která bude výrazným doplňkem a zároveň nechá vyniknout historizující fasádě a k domu vytvořit jasnou utilitární přístavbu, která do vnitrobloku vnese novou kvalitu a zároveň uvolní prostor po nevzhledných dvoupodlažních přístavcích nabízející pouze holé stěny.

Hlavní hmota původního domu je nedílnou součástí uceleného urbanistického celku. Zachování původní Veselky je důležitou připomínkou místa a vytváří historizující bránu k novému, současnému bydlení, které využilo jak stávající prostory tak díky novému dvornímu traktu a nové nástavbě byly vytvořeny nové bytové jednotky vyhovující současným požadavkům na bydlení. A díky spojení se starou částí a nepřehlédnutelně tvarovaným podkrovím ukrývá pestrou škálu bytových jednotek.

Po odstranění již dožitých dvoupodlažních přístavků a garáží při hranicích pozemku, byl navržen nový dvorní trakt o sedmi nadzemních podlaží včetně podkroví. Dlouhá úzká hmota dvorního traktu reaguje na zástavbu starého bytového domu v centru vnitrobloku. Společně tak dělí vnitřní prostor na východní a západní část. Oba domy jsou k sobě natočeny úzkou štítovou stěnou bez oken a umožňují tak vzniklou proluku doplnit například parkovacím domem pro obyvatele okolních domů nebo o další bydlení.  

Nástavba na starou Veselku je „nadýchanou myšlenkou“ – obláčkem dávající domu nový výrazný štít, který díky opláštění dřevěnými lamelami je spíše abstraktní formou než konkrétním domem. Takto řešená nástavba s jemnými křivkami s potlačeným členěním fasády nechává vyniknout původní štukové výzdobě původní zachovalé stavby uchovávající její historii.

Nový dvorní trakt osazen skoro v ose domu je tvořen hmotou kvádru stojící na podnoži ukrývající garáže s parkovacími zakladači.  Podnož garáží vytváří zelenou terasu pro byty druhého podlaží. Podnož garáží, na který je osazen dvorní trakt je doplněn o podzemní parkování na východní straně pozemku jehož střecha tvoří společný pobytový prostor pro obyvatele, který je díky výškovému schodu oddělen od sousedních parcel. Na této terase je vytvořena plocha pro dětské hřiště a rovněž zastřešená pergola s ohništěm či možným grilem. Terasa využívá společné zázemí umístěné v parteru přístavby.

Nový dvorní trakt vnáší do vnitrobloku vertikální dynamiku zjemněnou obloukovým členěním střechy, která tvarově navazuje na nástavbu staré Veselky.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 2022 – studie