Medila

Poliklinika a laboratoře

Vizuální styl ke stávajícímu logu Medila. Vytvoření jednotného vzhledu všech tiskovin a bannerů. Návrh polepu vozidel a navigačního systému včetně sady piktogramů. Použité písmo Museo Sans – autor Jos Buivenga.

Projekt

  • 2018

Zadavatel

  • Medila spol. s r. o.