Mapa vody

Města Pardubic

Grafický návrh Offcity mapy vody města Pardubice. Mapa je uložena v bublinkovém zcela antinepromokavém, antiprašném obalu. Sada obsahuje sadu doplňujících samolepek a 3 inspirační mustry na pauzovacím papíru. Samotná mapa má modrou podkladovou vrstvu tvořenou kanalizační a vodní sítí města doplněnou o vodní plochy, řeky a potůčky. Červená barva značí vodní plochy kolem Pardubic cca v 18. století. Použité písmo Gloriola – autor Tomáš Brousil.

Kdo chce, si může mapu u nás vyzvednout.

Projekt

  • 2017

Zadavatel

  • Offcity z. s.