LTC tenis Pardubice

Novostavba budovy zázemí

Zadání

Zadáním studie je návrh budovy zázemí tenisového klubu LTC Pardubice, která nahradí technicky a esteticky dožilý objekt ze staveništních buněk v obdobné půdorysné velikosti i objemu.

Nová budova musí splňovat požadavky klubu v průběhu celého roku, zejména pak v letních měsících, kdy jsou v maximální míře využita venkovní sportoviště. Zároveň budova musí vyhovovat potřebám tenisového turnaje staršího dorostu „Pardubické juniorky“, která se koná každoročně v polovině srpna. V průběhu jednoho týdne se budova stává hlavním zázemím turnaje pro zhruba 40 osob organizačního týmu, 96 hráčů a 250 VIP hostů. Podkladem pro zpracování studie byly požadavky tenisového klubu i pořadatele Pardubické juniorky.

Architektonické a materiálové řešení

Návrh nové budovy respektuje stávající umístění současné budovy, půdorysnou stopu i „zaříznutí“ do svahu, avšak z hlediska vlastnických poměrů zmenšujeme z jihozápadní strany půdorys o necelý jeden metr tak, aby nová stavba nezasahovala na sousední parcelu. Výška objektu byla předem limitována třemi nadzemními podlažími, aby nový dům zásadně nepřevyšoval stávající objekt.

Fasáda budovy je výrazně členěna obloukovými okny a otvory, které zjemňují a odlehčují hmotný objekt. Tvar oken je odkazem na architekturu starého města a fasáda evokuje „řez“ interiéry historickými budovami, které můžete nalézt městské památkové zóně a v jejím okolí. Otočené oblouky v nejvyšším patře budovy upozorňují na změnu, která spočívá v umístění zastřešené terasy za obvodem domu, a zároveň může evokovat symbolické vyjádření odrazu v hladině, neb budova stojí v historicky zaplavovaném území.

Fasáda zděného objektu je omítnuta tenkovrstvou strukturovanou „flekatou“ omítkou v cihlovém odstínu (evokující živé staré omítky) zasazenou do antukového prostředí tenisových kurtů.

Názor na řešení okolí budovy je nezbytnou součástí návrhu, neboť vnímáme tento prostor jako důležitou součást samotné stavby. Prostor musí vytvářet reprezentativní nástupní plochu budovy i plnit funkci dostatečně velkého místa pro shromažďování lidí v průběhu sportovně společenských akcí. Tento prostor navrhujeme zvětšit posunutím opěrně zídky a zrušením stávajících malých zatravněných ploch. Nová budova je zasazena do terénu vysokého přibližně 1,5 m. Tento terénní zlom jsme se rozhodli využít pro „tribunu“ západních kurtů, které nahradí stávající lavičky. Tribunu navrhujeme z betonových kvádrů, které jsou osazeny do terénního sklonu na které je možnost umístit dřevěné sedáky. Z druhé strany valu směrem k budově se nachází opěrná zídka, která vytváří základ pro nový samostatný ocelový přístřešek. Betonový poklop pro vodní technologii navrhujeme využít jako lavičku či příležitostné pódium pro vítěze umístěním dřevěné pochozí plochy. Stávající bazén musí být z důvodu posunutí zídky přemístěn.

Klient

  • LTC Tenis

Stupeň

  • 2020 – studie