Interiéry Domu hudby

Sukova třída, Pardubice

ZADÁNÍ

Jedná se o studii rekonstrukce části interiérů v Domě hudby, která tvoří společenskou část domu. Společenskou částí rozumíme zejména přízemí a 1.NP s koncertními sály, jehož součástí jsou prostory foyer, kavárna a hlavní vstup do Domu hudby v rámci prostor Konzervatoře. Studie se rovněž bude zabývat blízkými předprostory Domu hudby. Nové interiéry i úpravy exteriéru pomohou vytvořit z domu reprezentativní kulturní sídlo Pardubického kraje.

Jako podklad pro studii bude sloužit digitální výkresová dokumentace zpracovaná pro projekt zateplení domu. Dalším podkladem je zadání zadavatele studie, které tvoří rámcovou kostru rozsahu, a které bude v průběhu studie upřesněno.

Klient

  • Krajský úřad Pardubického kraje

Stupeň

  • 2017 studie interiéru

Spolupráce