DPMP – výroční zpráva 021

ilustrace

Grafika do výroční zprávy Dopravního podniku města Pardubic pro rok 2021. Elektronická verze výroční zprávy. Téma tohoto čísla – nový centrální dopravní dispečink + nové investice.

Projekt

  • 2022

Zadavatel

  • Dopravní podnik města Pardubic