Chodník slávy

pardubického sportu

Pro síň slávy pardubického sportu byly zadavatelem vybrány dvě stěny v prostoru objektu Tipsport arény naproti hlavnímu vstupu. Tento prostor je hlavním komunikačním uzlem v prostoru hokejové arény a je přístupný pouze v době konání akcí v aréně.

Nedílnou součástí tohoto prostoru jsou reklamní panely a neméně výrazný orientační systém budovy. Různé typy panelů a reklam vytváří vizuální „smog“, který zahlcuje místo grafickými vstupy a mírně znepřehledňuje situaci množstvím informací.

Tento prostor je zároveň požární únikovou cestou´, která má přísná pravidla pro umisťování jakýchkoli objektů trvalého rázu. Jak bylo sděleno zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení, nelze tam do prostoru umístit takřka nic.

Dalším specifikem tohoto místa je mírné vyosení, kde jedna stěna určená pro instalaci je poněkud zastrčena „za rohem“ od hlavního vstupu. Dále díky nosnému systému (sloupům) neleze stěny určené pro instalaci vidět celistvé z čelního pohledu.

Vybrané místo je sice živým, ale více tranzitním prostorem, který je pro návštěvníky nárazníkovou zónou a místem setkání před odchodem na utkání, než síní slávy. Prostor, který je vymezen stěnami a turnikety působí více jako chodba než jako vstupní hala a jeho měřítko je spíše malé.

Vnímáme, že cílem návrhu je vytvoření instalace, která bude reprezentativní a zároveň bude dostatečně vyzdvihovat význam pardubických sportovců a jejich úspěchů. Hodnotovým těžištěm je Síň slávy sportovců pardubicka, která je plná důležitých osobností ne jen z historie. Tyto osobnosti byly, a někteří stále jsou, hybnou silou pardubického sportu.

Ocenění – Nejúspěšnější sportovci pardubicka za rok, vnímáme jako dočasné ve smyslu, že se jedná o jejich možný první krok do síně slávy. Tady cítíme více energie a živosti, která ještě v jejich kariéře pulzuje.

Myslíme si, že k zviditelnění hodnot oceněných u vybraných sportovců je ideální veřejný prostor města, který je přístupný nezávisle na provozu arény. Instalace by měla být nejen dostatečně reprezentativní, ale zároveň by měla být atrakcí, která veřejný prostor dotvoří a povýší na novou úroveň. Být součástí síně slávy by mělo být další metou v kariéře sportovce, na kterou bude hrdý.

Proto navrhujeme využít prostor před arénou, prostor, který je velkorysý a vytváří náměstí, které se dokáže zaplnit a je stále přístupné. Do tohoto prostoru navrhujeme dvě instalace.

Malým zásahem vytváříme „náměstí slávy pardubického sportu“, kde jména sportovců jsou „vryta do dlažby“ před arénou. Výměnou betonové dlažby za dlažbu z terrazza se jmény budeme průběžně vytvářet onu síň slávy, kde se každý bude moci vyfotit se jménem u svého oblíbeného sportovce. Zároveň nové dlaždice označují orientační body pro setkávání, které budou pojmenovány jmény sportovců. Myslíme si, že tento „hollywood boulevard efekt“ je silným přístupem, který evokuje stálost a solidnost – jména sportovců jsou tam „nastálo“. Výroba a údržba nové dlaždice je standardním jednoduchým procesem, zato instalace se může stát slavnostní každoroční ceremonií v blízkosti centra města.

Druhou instalací je objekt tvořen ze třech otočných železných pásů, který vytváří tubus na nožičkách. Tento tubus je umístěn na osu prostoru před arénou v místě, kde dříve stála oblouková lavička.

Uvnitř tubusu jsou umístěny jména nejúspěšnějších sportovců pardubicka roku, která budou každý rok lepena samolepicí fólií na ocelový plát tubusu. V rámci konstrukce noh je umístěno osvětlení LED páskem, které nasvětluje jména a v noci tubus rozzáří. Vnější plášť je tvořen obrysy sportovců, kterými se každý na chvíli může stát a upravit si jejich vlastní image posunutím otočných prstenců. Tato instalace je zároveň poutačem a díky osazení do centra náměstí je jeho výrazným prvkem, který však díky své netradičnosti a interaktivitě nekonkuruje stávající klasické soše hokejisty.

Záměrně jsme zvolili instalace, které umožňují přidávání a změny, které nebudou finančně náročné. Zvolený materiál u dlažby náměstí slávy zaručuje odolnost a dlouhověkost bez nároků na údržbu a přitom působí solidně.

Klient

  • Statutární město Pardubice

Stupeň

  • 2016 studie
  • 2017 realizace