Čepí u požární nádrže

studie veřejného prostoru

Návrh
Navrhujeme vytvořit „pěšinu“, která bude zároveň běžeckou dráhou spojující stávající a nově navrhované funkční zóny veřejného prostoru.  Pěšina vytváří nesouměrný oblý tvar procházející po obvodu severní části lokality, na kterou jsou navázány zejména sportovní aktivity. Tato stezka vytváří procházku novou „krajinou“, jejíž součástí je nový sad ovocných stromů, les listnatých stromů jdoucí k potoku Dubanka a uvnitř stezky se ukrývá přírodní fotbalové hřiště a dvě stávající hřiště se zpevněnou plochou. Asfaltový plácek využíváme pro umístění basketbalového koše pro street ball. Nově jsem přesunuli a rozšířili work out  k severní hraně hřišť a doplnili o přístřešek. Západní stranu oválu sousedící s poli, doplňujeme z vnitřní strany o dětské herní prvky z přírodních materiálů. Nové dětské hřiště nezasahuje do hasičské dráhy. Dalším vybavením při dráze je kryté sezení u vyústění polní cesty ze západní strany lokality a lavičky se stolem „v lese“. Využíváme potoku Dubanka, kde v lesní části umisťujeme malé dřevěnou plochu se schody jako přístup k vodě.

Jižní část areálu, jejíž součástí je plocha vodní nádrže, stávající zázemí a pergola je spíše společenskou částí území. Zde doplňujeme betonovou plochu při jihozápadní straně budovy o plochu s ohniště a navrhujeme možnost využití části této plochy pro SK8 mobiliář. Ponecháváme místo pro sběr odpadu a pálení čarodějnic, které navrhujeme prostorově oddělit od nádrže srpovitým valem porostlým travou. Ten by vytvářel přírodní elevaci pro sledování ohně.

Návrh rovněž řeší vytvoření zpevněné plochy pro parkování za přemostěním, které by mělo ze zatravňovací dlažby a přesun kontejnerů pro tříděný odpad před mostek.

Projekt

  • 2021

Zadavatel

  • Obec Čepí