BD v Ulici Na Kotli

studie bytového domu v Hradci Králové

Lokalita

Pro záměr výstavby bytového domu byla nalazena parcela v zástavbě menších vil a bytových domů. Lokalita, kde se parcela nachází je charakteristická soliterní zástavbou zděných vil v ulici Na Kotli různého architekonického tvarosloví a úrovně. Domy v ulici jsou obklopeny výstavbou panelových domů. Ze severní strany ulice Na kotli jsou panelové domy vysokoškolských kolejí a na zahrady situované na jih parcel navazují panelové bytové domy při ulici Hrdého. Vlastní parcela je nyní nevyužitou zahradou z východu sousedící s domem o 3 nadzemních podlažích včetně obytného podkroví a ze strany západní s dvoupodlažní vilou. Vjezd na pozemek je branou z ulice Na Kotli.

Zadání

Úkolem bylo navrhnout malý bytový dům minimálně o 4 bytových jednotkách, které budou sloužit k pronájmu jako malometrážní byty s malou zahradou a parkováním na pozemku.

Návrh

Osazení objektu na pozemek zásadně ovlivňují odstupové vzdálenosti od sousedních domů. Hrana objektu k ulici Na Kotli byla definována uliční čarou tvořenou zástavbou v ulici. Stejně tak výška objektu byla determinována okolní zástavbou. Tyto limity vytvořily základní obálku pro novou zástavbu, kterou jsme vyplnili byty. Zbylou část parcely jsme využili pro malé soukromé zahrady k bytům a pro společný prostor s parkováním.

Cílem bylo, aby každý byt v domě měl svůj komfort – vlastní zahrada, vlastní vstup a také aby byla struktura bytů rozmanitá. Dalším z cílů bylo zajistit parkování v rámci pozemku bez finančně nákladného parkování pod terénem.

Podařilo se vytvořit bytový dům o 2 nadzemních podlažích s 5 byty (2 garsoniéry, 2 mezonetové byty 3+kk a velký byt 3+kk v patře objektu). Byty mají situovaný vstup při příjezdové cestě na pozemek, která je umístěna podél východní hrany pozemku. Pokoje bytů jsou situovány západně do malých zahrádek.

Mezonetové byty jsou umístěné v užší severní části domu. Přízemí těchto bytů je využito jako velká obytná místnost s kuchyní a v zádveří je umístěna toaleta. Patra mezonetů mají dva pokoje a hygienické zázemí.

Garsoniéry jsou umístěné v přízemí širší části domu. V zádveří se šatní skříní je umístěno hygienické zázemí. Pokoje využívají malé soukromé zahrady.

V patře široké části domu je umístěm třípokojový byt, který má místo zahrady terasu při západní straně. Tento byt je přístupný z jižní části domu samostatným částečně krytým přisazeným schodištěm.

Severní část parcely mezi chodníkem a domem je využita pro jedno parkovací stání. Zároveň zde vytváříme společný prostor pro obyvatele domu, který navrhujeme s výsadbou stromu a lavičkami.

Jižní část parcely je využita pro parkování obyvatel.

Konstrukční systém budovy bude zděný, stěnový. V přízemí bude umístěna centrální kotelna s technologií tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev TUV.

Klient

  • soukromá osoba

Stupeň

  • 02/2014–09/2014 studie