Areál SOU zemědělského Chvaletice

úprava zeleně

Studie se zabývala tvorbou čitelného konceptu venkovních prostorů okolo budovy školy a domova mládeže, včetně kultivace zeleně. Charakter školy se opírá o manuální zručnost a vztah k materiálu, který jsme se snažili návrhem podpořit a vytvořit tak prostory pro kreativitu a nápady samotných žáků s učiteli.

Prostor A

Ve spodní části prostoru navrhujeme úpravu stávajícího parkoviště, na kterou navazuje úprava zeleného klínu s cestami a lavičkami. Nástupní plocha školy je zvýrazněna a opticky sjednocena grafickým kobercem vedoucí od hrany parkoviště až k hlavnímu vstupu do školy. Dalším orientačním bodem může být netradiční skulptura umístěná před vstupem do budovy. V návaznosti na zpevněné parkoviště a nově vybudované pěší cesty navrhujeme nový přístřešek pro parkování motorek a kol u vstupu do jídelny. 

Prostor B

Prostor B je místem pro venkovní výuku. Při stávající cestě umisťujeme kruhový přístřešek venkovní učebny, na který navazuje prostor venkovního hlediště s betonovými stupni a plochou betonového „jeviště“ před nimi. Schody volně přechází do betonových stupňů vedoucí na kopec, který tvoří dominantu tohoto prostoru. Na kopci navrhujeme velkou kruhovou lavičku. 

Prostor C

Třetí prostor navazuje na domov mládeže a tvoří jeho venkovní součást. Mezi budovami je navržena plocha z betonové dlažby sloužící pro parkování motorek žáků a jejich případnému servisu a péči. Plocha je doplněna o přístřešek, který zvyšuje komfort parkování a možné údržby motocyklů a bude místem pro kryté posezení. Vedle přístřešku je navržen venkovní pingpongový stůl, který může sloužit i jako venkovní pracovní stůl. V horní části je do hrany terénu zasazeno ohniště s kruhovou lavicí. Nad ohništěm je umístěn gril – udírna, který navazuje na schodiště vedoucí na kopec.  

Prostor D

Severozápadní část areálu je vyhrazena pro možný pronájem zahrádek. 

Prostor E

Vymezený prostor pro zahrádky školy. 

Prostor F

Cílem bylo doplnit stávající hřiště a logicky na něj navázat další aktivity pro relaxaci i sportovní výuku.  

Uprostřed se nachází přístřešek, jehož základem je kontejner přemístěný od stávajícího hřiště. Drobnou stavbu protíná dráha délky cca 50 m, která je zakončena dopadovou plochou z písku. Přístřešek překrývá nově navržené betonové schody zasazené do hrany svahu tvořící tribuny pro víceúčelové hřiště a pro nově vybudované workout hřiště. Posledním novým prvkem prostoru je sk8 hřiště s rampami na obou protilehlých stranách sloužící zároveň jako hřiště pro steetball. 

Prostor G

Další částí je sportoviště na zelené louce. Doporučujeme opravit stávající fotbalové brány a po obvodu je možné realizovat novou běžeckou dráhou s délkou cca 286 m. 

Prostor H

Nejodlehlejším prostorem areálu je část s dopravním hřištěm. Hřiště doporučujeme upravit do jedné úrovně a doplnit vodorovným dopravním značením. Může být řešeno i s parkováním a kruhovým objezdem. Při severní hraně je navržen přístřešek, jehož střechou prochází vyhlídková věž.  

Prostor I

Za budovami dílen se nachází relaxační a odpočinkový prostor pro žáky. Pěšina volně přechází v betonové schody ve svahu k dílnám. Schody přechází v sezení a jsou součástí nově vybudovaného přístřešku s dřevěnou podlahou.

Projekt

  • 2022

Zadavatel

  • SOU zemědělské Chvaletice